Érd info

Minden információt ÉRDről az ÉRDi polgároknak és az ÉRDeklődőknek.

Pályázati felhívás - kéményseprő-ipari közszolgáltatás ellátására

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS Érd Megyei Jogú Város Önkormányzata (a továbbiakban: kiíró) a kéményseprő-ipari közszolgáltatásról szóló 2012. évi XC. törvény 5. § (1) bekezdés b) pontja alapján kéményseprő-ipari közszolgáltatás ellátására nyilvános pályázatot hirdet az alábbi feltételek szerint:
1. A közszolgáltatás működési területe: Érd Megyei Jogú Város közigazgatási területe.
2. A közszolgáltató feladata:

A kötelező kéményseprő-ipari közszolgáltatás (továbbiakban: közszolgáltatás) szervezett ellátása kiterjed a lakosság és a nem természetes személyek tulajdonát képező lakás célú és más helyiségben épülő, vagy már használatban lévő tüzelőberendezés égéstermékeinek elvezetésére szolgáló kémény – ideértve a tartalékkéményt is -, valamint tartozékainak műszaki felülvizsgálatára, ellenőrzésére, tisztítására, égéstermék összetételének vizsgálatára, CO jelzők ellenőrzésére és szakvélemény adására.

A kéményseprő körzetekben a szolgáltató a 63/2012.(XII.11.) BM. rendeletben meghatározott feladatok teljes körét, valamennyi tulajdonos tekintetében köteles ellátni.
3. Pályázati feltételek:

A pályázati eljárásban csak olyan szolgáltató vehet részt, aki/amely érvényes cégbejegyzéssel rendelkezik vagy szerepel az egyéni vállalkozók nyilvántartásában, és megfelel a jogszabályokban foglalt feltételeknek, valamint

• a szolgáltatás tényleges ellátására büntetlen előéletű és szakirányú szakképesítéssel rendelkező alkalmazottakat foglalkoztat,
• rendelkezik a feladat biztonságos és szakszerű ellátásával arányban álló szakemberlétszámmal és technikai felszereltséggel,

• a szolgáltatás megkezdésekor tulajdonában, bérleményében olyan érdi telephely van, amely alkalmas a közszolgáltatás végzéséhez szükséges eszközök és berendezések tárolására,

• a szolgáltatást végző személyeknek munkavégzésük során kéményseprő formaruhát és egyéni védőfelszerelést biztosít,
• vállalja ügyfélfogadás tartását, pályázatában bemutatja annak helyét és gyakoriságát,
• vállalja a szolgáltatás ellátásához szükséges nyilvántartási rendszer létrehozását, kezelését,

• megfelelő referenciával rendelkezik, amely biztosítja, hogy a teljes körű szolgáltatási feladatot felelősséggel a kiírt időtartamon belül képes ellátni,
• Magyarországi Kéményseprők Országos Ipartestületi tagsággal rendelkezik,
• a kéményseprő-ipari tevékenységre kötött felelősségbiztosítási szerződéssel rendelkezik,
• vállalja, hogy a tevékenységét a 61/2012. (XII.21.) önkormányzati rendeletben megállapított díjtételek alapján végzi,

• nem áll felszámolási vagy végelszámolási eljárás hatálya alatt.
.
4. Szerződéskötési határidő:

A pályázat elbírálását követő 30 napon belül a nyertes pályázóval a közszolgáltatás elvégzésére Érd Megyei Jogú Város Önkormányzata 5 éves időtartamra szerződést köt.

5. A benyújtott pályázatnak tartalmaznia kell az alábbiakat:
· cégbírósági végzés másolatát, az egyéni vállalkozó nyilvántartásba vételéről szóló elektronikus levél kinyomtatott példányát vagy az egyéni vállalkozók nyilvántartásából lekért adatszolgáltatás kinyomtatott példányát vagy a vállalkozói igazolvány másolatát,

· a Magyarországi Kéményseprők Országos Ipartestületi tagságról szóló igazolást,
· szakemberlétszám és technikai felszereltség bemutatását, szakirányú képesítést igazoló okirat másolatát,

· az ügyfélfogadásra és az eszközök, felszerelések tárolására alkalmas telephely bemutatását, vagy annak igazolását, hogy a szolgáltatás megkezdésekor tulajdonában, bérleményében ennek megfelelő telephely fog a rendelkezésre állni,
· a pályázó nyilatkozatát a közszolgáltatás teljes körű ellátásának vállalásáról,
· referenciák ismertetését, amelyek tartalmazzák a szolgáltatást igénybe vevő által kiadott igazolást a teljesítés minőségéről,

· ügyfélfogadás tartása helyének és gyakoriságának bemutatását,
· a szolgáltatás ellátásához szükséges nyilvántartási rendszer bemutatását,
· kéményseprő- ipari tevékenységre kötött felelősségbiztosítás meglétének igazolását,
· nyilatkozatot annak a vállalásáról, hogy a tevékenységét 2015. évben a 61/2012. (XII.21.) önkormányzati rendeletben megállapított díjtételek alapján végzi.
6. A pályázat benyújtásának ideje, helye, módja:

A pályázatok benyújtásának (beérkezésének) határideje: 2015. október 15., 16,00 óra

A pályázatokat Érd Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatalában (2030 Érd, Alsó u. 1-3,), Érd Megyei Jogú Város Önkormányzat Polgármestere címzéssel kell benyújtani. A pályázatokat zárt borítékban, a „Kéményseprő-ipari közszolgáltatás – pályázat” feltüntetésével kérjük benyújtani.

A pályázat felbontásának ideje: A Városfejlesztési, Városüzemeltetési és Vagyongazdálkodási Bizottság október havi rendes ülésének időpontja

7. A pályázatok elbírálásának időpontja, szempontjai:

A pályázatok elbírálásának időpontja: Érd Megyei Jogú Város Közgyűlésének 2015. november havi rendes ülése

A kiíró az összességében legelőnyösebb ajánlatot adó pályázóval köt szerződést (többek között: a közszolgáltatási díj hatályos önkormányzati rendelet szerinti vállalása, szakemberlétszám, szakmai felkészültség, referenciák), azzal, hogy a pályázat elbírálásánál előnyt élvez az a pályázó, aki igazolja köztartozásmentességét.
Érvénytelen a benyújtott pályázat, ha:

· a pályázó nem jogosult a közszolgáltatás ellátására,

· azt a pályázat benyújtására meghatározott határidő eltelte után nyújtották be,
· az nem felel meg e pályázati kiírásban meghatározottaknak.

Kiíró fenntartja a jogot arra, hogy a pályázatot eredménytelennek nyilvánítsa!
A pályázati eljárásról felvilágosítást ad: Érd Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal Városfejlesztési és Városüzemeltetési Iroda, tel.: 06 23/ 522-391

 

 

 Weblap látogatottság számláló:

Mai: 44
Tegnapi: 303
Heti: 597
Havi: 6 965
Össz.: 2 307 224

Látogatottság növelés
Oldal: Pályázati felhívás - kéményseprő-ipari közszolgáltatás ellátására
Érd info - © 2008 - 2024 - erd.hupont.hu

A honlap magyarul nem csak a weblap első oldalát jelenti, minden oldal együtt a honlap.

ÁSZF | Adatvédelmi Nyilatkozat

X

A honlap készítés ára 78 500 helyett MOST 0 (nulla) Ft! Tovább »